skip to Main Content

En compliment del disposat a la L.O.P.D 15/1.999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari queda informat de l’existència d’un fitxer amb dades de caràcter personal, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat del qual és atendre les consultes i remetre informació relacionada que pugui ser d’interès.

El responsable de l’esmentat fitxer és:

NUO DERMOESTETICA
CIF: B65190308
Adreça: Josep Mª Planes, 9 – Manresa 08240 (Barcelona)
Telèfon: 938 762 887
e-mail: info@nuodermoestetica.es
Registre mercantil: 1071 2531 133817

Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment per a la introducció i tractament de les dades en l’esmentat fitxer. L’únic destinatari de les dades comunicades serà el responsable del fitxer.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb nosaltres.

Back To Top