skip to Main Content

La depilació làser i la depilació IPL són processos ràpids i efectius per aconseguir una depilació permanent. Es realitzen mitjançant llum làser o IPL/LPI (llum per impulsos intensa).
Amb aquesta depilació permanent s’elimina el pèl mitjançant un procés de fototermòlisi, que consisteix a emetre una llum selectiva per incapacitar el fol·licle pilós i obtenir una eliminació del pèl de manera permanent (també en el cas de la depilació masculina).

En els processos de depilació làser i depilació IPL, el pèl, a través de la melanina que conté, absorbeix la llum làser o IPL (llum per impulsos intensa). Aquesta llum en forma de calor entra al fol·licle pilós, el destrueix i l’incapacita per aconseguir una depilació permanent. Aquest procés d’incapacitació del pèl s’anomena fototermòlisi selectiva.

A cada sessió de depilació làser o depilació IPL s’elimina la major part del pèl visible, que representa del 20% al 30% del pèl de la zona (també en la depilació masculina), depenent de la fase de creixement en què es trobi el fol·licle pilós.

Des de la primera sessió de depilació làser o depilació IPL s’obté una reducció notable i evident de la densitat de pèl, i amb 6-8 sessions aproximadament, aplicades cada dos mesos, s’arriba a eliminar progressivament fins al 85% del pèl.

Treballem amb Ellipse i Vectus, els millors sistemes per a la depilació làser i la depilació IPL que hi ha actualment al mercat. Es tracta de tecnologia mèdica reconeguda internacionalment i dermatològicament provada, que destaca per la seva efectivitat i seguretat en els tractaments de depilació permanent.

La depilació làser i la depilació IPL es poden aplicar en qualsevol zona facial o corporal:

• Aixelles
• Engonals
• Cames
• Espatlles
• Esquena
• Zona lumbar
• Pit
• Abdomen
• Celles
• Llavi i barbeta

Abans de la sessió de depilació làser o depilació IPL es fa una anàlisi i una valoració de la tipologia de la pell i del pèl per tal que el tractament s’efectuï de manera òptima i s’aconsegueixi una depilació permanent.

Disposem d’un lector dèrmic de melanina (Skintel), de manera que podem aplicar l’energia necessària per a cada persona i zona, aconseguint un tractament de depilació làser o de depilació IPL segur i personalitzat per a cada pell. D’aquesta manera s’eviten possibles cremades, com succeeix amb altres sistemes.

Un cop feta l’anàlisi i rasurada la zona a tractar, s’inicia la sessió de depilació làser o depilació IPL, que té una durada d’entre 10 i 60 minuts en funció de la zona.

Finalitzada la sessió, s’hidrata i s’estimula la zona tractada.

Els tractaments de depilació làser o depilació IPL sencers consten de diverses sessions, espaiades en terminis de dos o tres mesos. Per a una depilació permanent, un cop acabat el procés es recomana fer una sessió de manteniment cada 12-18 mesos.

És important tenir en compte que entre la primera i la tercera setmana després del tractament de depilació làser o depilació IPL el pèl semblarà que creix de nou, però l’epidermis l’extraurà amb la seva pròpia regeneració i caurà després d’aquest període.

• En primer lloc s’omple un document de consentiment per a la realització del tractament de depilació làser o depilació IPL, per garantir el bon funcionament del procés.
• En segon lloc es fa una anàlisi i una valoració de la tipologia de la pell, el pèl i la pigmentació.
• Es procedeix a rasurar la zona a tractar.
• S’aplica el gel conductor de llum.
• Es porta a terme la sessió.
• S’hidrata i s’estimula la zona tractada.

En la depilació làser o la depilació IPL, el color del pèl determina la presència o absència de melanina i el tipus de melanina que conté. Els millors resultats de fotodepilació s’aconsegueixen quan el pèl és fosc i la pell és clara, ja que com més fosc és el pèl més alta és la concentració de melanina i millor és la conversió de la llum en calor.

En el cas que el pèl sigui clar (ros), l’eliminació és més lenta i requereix múltiples tractaments, a causa de la baixa concentració de melanina del pèl.

El pèl gris o blanc no té melanina, i per tant no pot ser tractat d’una manera eficient.

En la depilació làser o la depilació IPL, el color del pèl determina la presència o absència de melanina i el tipus de melanina que conté. Els millors resultats de fotodepilació s’aconsegueixen quan el pèl és fosc i la pell és clara, ja que com més fosc és el pèl més alta és la concentració de melanina i millor és la conversió de la llum en calor.

En el cas que el pèl sigui clar (ros), l’eliminació és més lenta i requereix múltiples tractaments, a causa de la baixa concentració de melanina del pèl.

El pèl gris o blanc no té melanina, i per tant no pot ser tractat d’una manera eficient.

La depilació làser i la depilació IPL estan recomanades per a tots els fototipus de pells, des de les més clares a les més fosques. Cal tenir en compte que per als pacients amb una pell fosca o bronzejada, el tractament pot ser una mica més dolorós, a causa d’una concentració més alta de melanina.

Per realitzar un tractament de depilació làser o depilació IPL és preferible esperar dos mesos després del naixement de la criatura, quan el sistema hormonal hagi recuperat totalment la normalitat. Si l’embaràs es produeix durant el procés de fotodepilació és aconsellable interrompre el tractament.

En la dona, el pèl respon a estímuls hormonals provocats per:

La pubertat
L'embaràs
• Els anovulatoris
La menopausa
• Hirsutisme i hipertricos
• Els trastorns endocrinològics com l'hipertiroïdisme
• Els trastorns ovàrics com l'ovari poliquístic

En el cos femení, les zones on pot aparèixer pèl per influència hormonal són:
Rostre
Arèoles
Línia alba
• Escot
• Regió lumbar
En aquestes zones no es pot garantir la desaparició absoluta del pèl, ja que no és possible aturar l'efecte dels andrògens. No obstant això, la depilació amb làser o IPL permet millorar estèticament aquestes zones i aconsegueix una depilació prolongada de les mateixes.

El làser o IPL elimina eficaçment el pèl ja format, però no pot evitar la formació de pèl nou que està programat genèticament per activar-se per la influència dels andrògens en diferents etapes de la vida.
Per tant, és important que els pacients masculins entenguin com es comporta el pèl en cada etapa de la vida i en cada regió corporal.
L'hormona androgènica que té major afinitat pels receptors papil·lars és la 5 alfa dihidrotestosterona, (5 -alfa -DHT) sobre la testosterona. De tal manera, el creixement del pèl d'àrees androgen-dependents es pot veure modificada i requerir múltiples sessions.
La unió hormona-receptor indueix canvis en el nucli de les cèl·lules de la papil·la, de manera que es produeix l'expressió de certs gens que controlen citocines activadores o inhibidores. Per exemple, són activadores a nivell d'esquena, tòrax i abdomen i inhibidores a nivell de parietal. Aquest és el motiu pel qual apareixen les entrades capil·lars, la zona per on comença a manifestar-se més precoçment l'alopècia androgenètica.

En l'home, les zones amb més influència hormonal són:
• Esquena completa
• Tòrax i abdomen

Els andrògens tenen diferents efectes sobre les diferents regions corporals. El grau d'influència varia en funció de cada zona:
• Zona d'alta influència: regió parietal, tòrax, abdomen, aixelles i cara.
• Zona de mitjana influència: extremitats.

La pell compta amb milions de folicles pilosos en estat latent. Aquests folicles poden iniciar la seva activitat i crear pèl si hi ha un estímul hormonal.
Els andrògens són hormones esteroides masculines. Estan presents tant en els homes com en les dones, si bé en les dones la proporció és menor.
Les cèl·lules del folicle pilós compten amb dos elements fonamentals en l'aparició de pèl nou:
1. Citoquines
2. Receptors d'andrògens
Les citoquines són substàncies secretades per les cèl·lules papil·lars del folicle pilós. Poden estimular o inhibir el creixement del pèl.
Els receptors d'andrògens es localitzen en el nucli de la cèl·lula papil·lar i a nivell de citoplasma. Poden estar actius o inactius.
L'aparició o desaparició de pèl està subjecte al mode estimulant o inhibidor de les citoquines i a l'activació o desactivació dels receptors d'andrògens en cada etapa o circumstància de la vida.

El creixement del pèl és cíclic, ja que el fol·licle pilós passa per fases de descans. Únicament els fol·licles que estan en fase de creixement contenen pèl a l’interior i són susceptibles de ser eliminats en una sessió de depilació làser o depilació IPL. Els fol·licles que estan en fase de descans necessiten entrar a la fase de creixement per poder ser eliminats; per aquesta raó s’espaien les sessions en períodes de 2-3 mesos, fins que tots els fol·licles passin per la fase de creixement (6-8 sessions, aproximadament).

És difícil respondre amb exactitud aquesta pregunta, ja que depèn de diferents factors:
• Del tipus de pell i de la pigmentació.
• Del gruix del pèl, del cicle de creixement del pèl i del color i la profunditat dels fol·licles pilosos.
• Dels tractaments previs i de la cura en el pretractament i en el posttractament.
• Del sistema hormonal de cada persona.

Malgrat tot es pot afirmar que, generalment, la mitjana de sessions necessàries en un tractament de depilació làser o depilació IPL és de 6-8 sessions (hi ha casos de pèl molt persistent en què en calen algunes més).

A la llarga, la depilació làser o la depilació IPL són molt econòmiques, ja que una vegada acabat el tractament et pots oblidar de la depilació durant anys. Només cal fer una sessió de recordatori o manteniment cada 12-18 mesos.

Depèn totalment de la zona i de la quantitat de pèl. Un tractament facial té una durada aproximadament de 10 minuts, mentre que els d’altres zones més grans, com les cames o l’esquena, poden durar uns 60 minuts.

Tot i que el dolor és un valor subjectiu, la depilació làser o la depilació IPL es descriuen com uns tractaments no dolorosos o de dolor moderat. La sensació és comparable a la d’una goma que colpeja contra la pell. Les zones amb grans quantitats de pèl poden tenir unes molèsties més grans quan es tracten, així com els pacients amb una pell fosca o bronzejada, que poden tenir més sensació de dolor a causa d’una concentració més alta de melanina a la pell.

Els implants de silicona no queden afectats pels tractaments amb llum, mentre que els implants metàl·lics sí. De tota manera, comenteu el vostre cas a l’especialista que l’estigui tractant, per tal que ho pugui valorar de manera específica.

El maquillatge permanent (especialment quan és de colors foscos) i els tatuatges absorbeixen l’energia lumínica, de manera que es recomana no tractar aquestes zones.

Rarament es produeixen efectes secundaris. Normalment pot aparèixer algun enrogiment lleuger o inflamació local a la zona tractada, que desapareix ràpidament.

1. No us exposeu al sol ni als raigs UVA durant els 20-30 dies previs a la sessió.
2. No depileu la zona a tractar amb res que arranqui el pèl d’arrel (cera, pinces, etc.) durant els 20 dies previs a la sessió. Simplement rasureu la zona a tractar.
3. No apliqueu bronzejadors a la zona a tractar durant els 15 dies previs a la sessió.
4. No decoloreu el pèl.
5. És recomanable que el pèl tingui una longitud mínima d’1 o 2 mm (com una barba de dos dies).
6. Si es vol exfoliar la pell, cal fer-ho 7 dies abans de la sessió, mitjançant peeling natural de fangs o sals del mar Mort amb proteïnes de seda, i continuar amb el procediment transcorreguts 15 dies.
7. Per a una major efectivitat del tractament, hidrateu la pell diàriament amb Body Milk Karité a totes les àrees corporals a tractar.
8. Per tenir cura de les àrees facials, apliqueu diàriament una pantalla solar SPF+50 de Mesoestetic (matí i tarda). En situacions d’exposició prolongada apliqueu-la cada dues hores.
9. No preneu cap medicament que sigui fotosensible durant els 3 dies previs a una sessió (exemple: ibuprofè).

1. No exposeu la zona tractada al sol ni als raigs UVA durant els 7 dies posteriors a la sessió.
2. Després del tractament apliqueu Soothing Gel durant els 3-5 dies següents.
3. Transcorreguts 3-5 dies després de la sessió hidrateu la pell amb Body Milk Karité a totes les àrees corporals a tractar, per a una major efectivitat del tractament.
4. Per a la cura de les àrees facials, apliqueu diàriament la pantalla solar SPF+50 de Mesoestetic (matí i tarda). En situacions d’exposició prolongada apliqueu-la cada 2 hores.
5. Eviteu anar a saunes, piscines i gimnasos durant les 24 hores següents a la sessió.
6. No apliqueu desodorant durant les primeres 24 hores després del tractament.

No es recomana l’aplicació del tractament de depilació làser o depilació IPL a:

1. Persones amb qualsevol mal o condició genètica que causi fotosensibilitat a la llum.
2. Persones que estiguin seguint un tractament amb anticoagulants o qualsevol altra medicació que causi fotosensibilitat a la llum.
3. Persones amb diabetis, ja que pot afectar el procés de regeneració de la pell.
4. Persones amb hemofília o altres malalties coagulants.
5. Persones amb tendència a produir queloides o cicatrius hipertròfiques.
6. Persones bronzejades o amb febre.
7. Persones que hagin rebut injeccions de doxorubicina, ja que hi pot haver alguna àrea més fosca que absorbiria l’energia de la llum.
8. Dones embarassades o persones que portin un marcapassos.

Preus

Aixelles (2) 35 €
Engonals (2) 35 €
Engonal brasilera o integral 52.5 €
Mitges cames (2) 70 €
Cames senceres 140 €
Espatlles 35 €
Esquena 35 €
Zona lumbar 35 €
Pit (2) 35 €
Abdomen 35 €
Nuca 35 €
Celles 35 €
Entrecella 17.5 €
Llavi i barbeta 35 €
Patilles 35 €
Braç (1) 35 €
Coll 35 €
Anus 17.5 €
Natges (2) 35 €

Amb les nostres promocions especials de depilació làser o depilació IPL el preu per zona pot ser de 25 € en comptes de 35 €.

Aconsegueix el millor preu per zona amb l'abonament especial de cos sencer (16.66 €/zona). Consulta els nostres centres i t’informarem de les millors promocions que tinguem vigents.

Back To Top