skip to Main Content

Tractaments de depilació làser/IPL: la clau de la seva eficàcia

La depilació làser i la depilació IPL són processos ràpids i efectius per aconseguir una depilació permanent. Es realitzen mitjançant llum làser o IPL/LPI (llum per impulsos intensa).
 Amb aquesta depilació permanent s’elimina el pèl mitjançant un procés de fototermòlisi, que consisteix a emetre una llum selectiva per incapacitar el fol·licle pilós i obtenir una eliminació del pèl de manera permanent (també en el cas de la depilació masculina).

El creixement del pèl és cíclic, ja que el fol·licle pilós passa per fases de descans. Únicament els fol·licles que estan en fase de creixement contenen pèl a l’interior i són susceptibles de ser eliminats en una sessió de depilació làser o depilació IPL. Els fol·licles que estan en fase de descans necessiten entrar a la fase de creixement per poder ser eliminats; per aquesta raó s’espaien les sessions en períodes de 2-3 mesos, fins que tots els fol·licles passin per la fase de creixement. D’aquesta manera, és molt important ser constant i rigorós en la realització de les sessions de depilació, per tal que es pugui actuar sobre tots els fol·licles actius.
És difícil definir amb exactitud quantes sessions de depilació làser o depilació IPL es necessiten per a la desaparició del pèl, ja que depèn de diferents factors:

• Del tipus de pell i de la pigmentació.

• Del gruix del pèl, del cicle de creixement del pèl i del color i la profunditat dels fol·licles pilosos.

• Dels tractaments previs i de la cura en el pretractament i en el posttractament.

• Del sistema hormonal de cada persona.

Malgrat tot, es pot afirmar que, generalment, la mitjana de sessions necessàries en un tractament de depilació làser o depilació IPL és de 6-8 sessions (hi ha casos de pèl molt persistent en què en calen algunes més).
Els mesos de tardor i d’hivern són un moment idoni per programar una sessió de depilació làser/IPL.

Per a més informació contacta amb els nostres centres!

Back To Top