skip to Main Content

El drenatge limfàtic corporal consisteix en un massatge terapèutic orientat a l’activació i el funcionament del sistema limfàtic, que millora l’eliminació de líquid intersticial i de les molècules de gran mida, facilitant-ne l’evacuació.

Es tracta d’una sèrie protocol·litzada que produeix una activació circulatòria i limfàtica que contribueix a l’eliminació dels líquids, greixos i toxines que generen cel·lulitis, edemes i limfoedemes, i al tractament de trastorns venosos, com ara les varius.

El drenatge limfàtic corporal:

• Augmenta l’oxigenació del cos
• Estimula el sistema immunològic
• És un tractament complementari idoni per a tractaments corporals: de la cel·lulitis, d’aprimament, circulatoris, etc.

• Està indicat per a persones amb limfoedemes, fleboedemes, lipedemes, edemes postoperatoris i trastorns d’origen reumàtic
• Restaura el contorn del cos
• Incrementa la quantitat d’oxigen i sang en els teixits i mobilitza les substàncies orgàniques (aigua, sals, etc.)
• Redueix volum i pes
• Optimitza les funcions del sistema immunològic (destrucció de gèrmens, fabricació de limfòcits)
• Incrementa la circulació de l’energia corporal
• Equilibra els líquids en l’organisme
• Ajuda en el procés d’eliminació metabòlica
• Afavoreix la resposta immunològica

• Presoteràpia
• Bioestimulació
• Revolution

El sistema limfàtic és un conjunt de vies ramificades que recorre tot l’organisme i que s’encarrega de drenar els líquids intersticials; duu a terme la neteja (drenatge) natural del nostre organisme. Amb aquest drenatge s’aconsegueixen dos objectius importants: assegurar a les cèl·lules un flux continu de substàncies nutritives i impedir que proliferin les infeccions mitjançant la producció de limfòcits i la depuració de la limfa en els ganglis limfàtics.

Està indicat en casos d’edema, retenció de líquids, cames cansades, edema després de cirurgia (de pit, de varices, per estètica, per traumatismes...), acumulació de líquids a les extremitats, cel·lulitis, pèrdua de pes o fragilitat del sistema immunitari. També com a complement en tractaments corporals (anticel·lulitis, remodeladors, etc.).

No està indicat en casos d’alteracions cardíaques, edemes per insuficiència cardíaca, afeccions immunitàries, tumors, hipotensió, hipertensió, hipertiroïdisme, infecció aguda, febre, flebitis, trombosi i tromboflebitis.

Les sessions d’aplicació d’aquesta tècnica tenen una durada total en cabina de 60 minuts, i la seva periodicitat pot variar des d’una sessió diària a una de quinzenal.

Back To Top