skip to Main Content

El tractament facial amb botox suavitza les arrugues i les línies d’expressió del rostre, cosa que produeix un rejoveniment facial. L’efecte del botox s’observa a partir de les 48 hores de l’aplicació.

El tractament amb botox està dirigit a aquelles persones que volen suavitzar les arrugues i les línies d’expressió al terç superior del rostre:

•    Front (múscul frontal)
•    Entrecella (músculs corrugador i pròcer)
•    Potes de gall (resultat de la contracció del múscul orbicular dels ulls)
•    Coll

L’efecte del botox té lloc en la unió neuromuscular. En aquesta regió de transició entre el nervi perifèric i el múscul es produeix l’alliberament d’acetilcolina, un neurotransmissor necessari per produir la contracció muscular.
El botox actua de manera focal mitjançant el bloqueig de l’alliberament d’acetilcolina, la qual cosa es tradueix en una paràlisi muscular temporal. L’efecte final és una quimiodenervació temporal en la unió neuromuscular sense produir cap lesió física en les estructures nervioses.

El tractament amb botox és relativament simple i, si és ben tolerat, amb una molèstia mínima o nul·la per al pacient.
L’aplicació del botox no requereix test d’al·lèrgia, dura pocs minuts i els pacients poden continuar amb el seu ritme de vida habitual sense cap inconvenient.

Després de la neteja i la preparació de la pell, el tractament amb botox s’inicia amb el marcatge d’una selecció de punts per delimitar i fer un estudi morfològic facial del pacient.
Finalitzat l’estudi de morfologia facial, s’aplica el botox mitjançant microinjeccions directament al múscul responsable de la formació de l’arruga i, en relaxar-lo temporalment, es prevé la formació de noves línies d’expressió, ja que el seu efecte impedeix l’aprofundiment de les arrugues existents i la formació de noves, actuant de manera preventiva.

La durada de l’efecte del botox és de 4 a 6 mesos. La pèrdua de l’efecte del botox és gradual i depèn del metabolisme de cada pacient, la tècnica d’aplicació i la dosi utilitzada. Un cop finalitza l’efecte del botox, el pacient torna a l’estat anterior a l’aplicació, però durant el període d’acció s’evita que el temps danyi la pell, per la qual cosa resulta a més un tractament preventiu.
Si és la primera aplicació o ha passat un any des de l’última, la durada és de 3-4 mesos.

El tractament amb botox pot causar petits hematomes que desapareixen en uns quants dies i que s’amaguen amb el maquillatge.
Pot causar també cefalees i problemes derivats de la migració del producte.

- No necessita anestèsia
- No requereix proves al·lèrgiques
- Es pot aplicar en qualsevol època de l’any
- Els resultats són visibles a partir de 48 h i definitius en quinze dies

Després d’un tractament amb botox s’han de seguir els consells següents:

- Mantenir el cap alçat durant les 4 hores següents al tractament
- Evitar l’exercici físic intens o alçar objectes pesants durant les 4 hores següents al tractament
- Evitar tocar o fregar la zona tractada durant les 4 hores següents al tractament
- Intentar contreure i exercitar les zones tractades regularment durant les 4 hores que succeeixen al tractament

El tractament amb botox no és aconsellable per a:

- Pacients embarassades
- Pacients lactants
- Pacients amb patologia neuromuscular
- Pacients al·lèrgics a l’albúmina
- Pacients tractats amb anticoagulants

Back To Top