skip to Main Content

Tractament de rejoveniment facial personalitzat, basat en la combinació de tractaments mèdics i tractaments estètics en funció de les necessitats i del grau d’envelliment que presenti la pell.

El tractament antiaging segons el grau d’envelliment és un tractament facial totalment personalitzat que combina tractaments mèdics i tractaments estètics. En la primera sessió a la clínica mèdica estètica es fa un diagnòstic facial personalitzat de la pell:

- Anàlisi dèrmica facial: la tecnologia mèdica utilitza unes lents especials per analitzar els 7 paràmetres principals de la pell a nivell epidèrmic i dèrmic: hidratació, uniformitat, porus, taques, arrugues, elasticitat i tipus de pell.
- Diagnòstic facial amb làmpada de Wood: mitjançant llum ultraviolada s’analitzen les diferents substàncies de la pell, principalment l’índex de melanina.

Després de fer el diagnòstic facial de la pell, es defineix la pauta per al tractament facial combinat adequat a les necessitats de cada pell i amb acció en els diferents nivells del teixit: epidermis, dermis, teixit subcutani i teixit muscular.

L’envelliment cutani (envelliment biològic i cronològic i fotoenvelliment) és el resultat del deteriorament de les funcions biològiques de l’organisme. Està associat amb el temps viscut i la manera de viure, i afecta les diferents estructures de la pell: epidermis, dermis i hipoderma.
Les mancances fisiològiques es presenten a la pell, a mesura que envellim, en forma d’arrugues, flacciditat, falta de lluminositat, taques, pèrdua de l’oval facial, etc.

• Envelliment cronològic: és el natural, ajustat als anys que tenim i que de manera progressiva mostra els senyals o les deficiències pròpies de la nostra edat.
• Envelliment biològic: és el que es manifesta realment, i pot estar determinat per factors genètics, ambientals, socials o mèdics.
L’edat cronològica no coincideix necessàriament amb l’edat biològica. Es pot tenir una edat determinada i tenir senyals aparents i orgànics de més o menys edat.
• Fotoenvelliment: es caracteritza per l’aparició prematura de lesions a la pell (arrugues, flacciditat, deshidratació, pell asfixiada) i canvis pigmentaris associats a l’exposició de la pell al sol.

L’any 1994, el Dr. Richard Glogau va classificar l’envelliment facial segons els efectes degeneratius en la pell.

En aquesta classificació, coneguda com a escala de Glogau, es va estudiar la cronologia de l’envelliment cutani en els seus diferents nivells, associats a l’edat de cada persona:

Grau I: Lleu
Grau II: Moderat
Grau III: Sever
Grau IV: Molt sever

Grau I: 20-30 anys
•    Pell asfixiada
•    Porus dilatats
•    Canvis pigmentaris moderats
•    Manca de lluminositat
•    Línies fines

Grau II: 30-40 anys
•    Arrugues dinàmiques
•    Fotoenvelliment inicial o moderat
•    Discromies
•    Pell queratolítica
•    Flacciditat inicial o moderada

Grau III: 40-50 anys
•    Arrugues gravitatòries
•    Taques
•    Telangiectàsies
•    Flacciditat severa
•    Pèrdua de l’oval facial

Grau IV: A partir de 50 anys
•    Arrugues dinàmiques i gravitatòries profundes
•    Fotoenvelliment sever
•    Pell de color groc grisenc
•    Flacciditat de teixits i músculs
•    Disfunció de les glàndules sebàcies

Back To Top