skip to Main Content

Tractaments mèdics estètics per a cada tipus d’envelliment

Els tractaments de medicina estètica o tractaments mèdics estètics realitzats als centres nuo s’adapten al grau d’envelliment de cada persona.

Les mancances fisiològiques de la pell es presenten, a mesura que anem envellint, en forma d’arrugues, flacciditat, falta de lluminositat, taques a la pell, pèrdua de l’oval facial, etc.
Per aconseguir uns resultats òptims, es planteja un pla de tractament segons l’edat, l’estat i la necessitat de cada pell i es combinen tractaments estètics i de medicina específics per a cada cas. D’aquesta manera, la combinació de diversos tractaments mèdics estètics permet abordar de forma eficaç i totalment personalitzada els processos d’envelliment que es produeixen a les diferents capes de la pell: epidermis, dermis, teixit subcutani i teixit muscular.

El tractament mèdic estètic de nuo s’inicia amb un diagnòstic rigurós de la pell, a partir del qual, es defineix la seva tipologia i el seu grau d’envelliment:

• Envelliment cronològic: és el natural, ajustat als anys que tenim i que de manera progressiva mostra els senyals o les deficiències pròpies conseqüència de la nostra edat.
• Envelliment biològic: és el que es manifesta realment, i pot estar determinat per factors genètics, ambientals, socials o mèdics.
L’edat cronològica no coincideix necessàriament amb l’edat biològica. Es pot tenir una edat determinada i tenir senyals aparents i orgànics corresponents a més o menys edat.
• Fotoenvelliment: es caracteritza per l’aparició prematura de lesions a la pell (arrugues, flacciditat, deshidratació, pell asfixiada) i canvis pigmentaris associats a l’exposició de la pell al sol.

A partir del diagnòstic inicial de la pell s’estableix la pauta per al tractament combinat adequat a les necessitats de cada persona i amb acció en els diferents nivells del teixit.

Per a més informació sobre els tractaments mèdics estètics contacta amb el teu centre nuo més proper i sol·licita hora per a l’especialista.

Back To Top